Wersje językowe
RAPORTY DARMOWE
Pobierz bezpłatnie
Jak kupować?

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚĆ I REALIZACJA SPRZEDAŻY

 1. WK Travel umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia on-line, za pośrednictwem platformy Sklepu Internetowego, dostępnej w sposób ciągły 7 dni w tygodniu;
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru jednego lub więcej Raportów o Regionach podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych Raportów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu.
 3. Do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz w zakresu wybranych Produktów.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:
 • przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, krótki opis);
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów,
 • wybranego przez Klienta sposobu płatności online.
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i  płacę”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi zawarcie ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail: „Dziękujemy za dokonanie zakupu. W załączeniu przesyłamy Raport o Regionie, który wybrałeś” i od tego momentu umowa jest zrealizowana.
 3. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
  a) podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych uniemożliwiających realizację Zamówienia;
  b) nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta uniemożliwiającego jego realizację;
  c) obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia  złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywanie się pod inną osobę
 4. Standardowy czas realizacji zamówienia czyli wysyłki Raportu o Regionie (Produktu) w formie elektronicznej po dokonaniu przez Klienta płatności kartą płatniczą – natychmiast (do 5 minut) po momencie uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego WK Travel a na zakup Tras 1, 7, 14 dniowych, abonamentu na 24 dni bez rezerwacji, 5 dni liczonych od wpływu zapłaty za nie na konto WK Travel. 
 5. Aktualna cena za Raport o Regionie lub inną płatną Usługę jest widoczna przy zakupie tego produktu. Wszystkie podawane ceny Raportów o Regionach Usług są cenami brutto, wyrażonymi w PLN lub EUR i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy.
 6. WK Travel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen, waluty, sposobu dokonywania płatności i/lub zapytania ofertowego, w szczególności w związku ze zmianą technicznych bądź merytorycznych zasad funkcjonowania Serwisu, a także w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Jednakże płatność za Raport Regionu zamówione przed zmianą cen lub sposobu dokonywania płatności dokonywana jest w wysokości i na zasadach obowiązujących w chwili składania zamówienia.
 7. WK Travel akceptuje wszystkie rodzaje kart płatniczych, którymi można realizować płatność. Usługi płatnicze związane z realizacją zamówień składanych w Serwisie świadczone są przez PayPal (Europe) à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu w ramach serwisu pod nazwą PAYPAL, na warunkach określonych w regulaminie świadczenia tych usług dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.paypal.pl lub https://www.paypal.com oraz przez inne portale płatnicze jak na przykład Płatności Shoper.
 8. Na prośbę Klienta wyrażoną za pośrednictwem maila lub formularza kontaktowego, WK Travel może wystawić fakturę VAT za zapłacone i dostarczone Raporty o Regionach lub inne płatne Usługi.
 9. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu Usług dostarczonych drogą elektroniczną przez WK Travel. Jednakże w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków (np. z powodów technicznych) za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą WK Travel dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego Klienta.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl